โรงเรียนวัดเซิงหวาย รับสมัครงาน ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกอังกฤษ/วิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนวัดเซิงหวาย อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกอังกฤษ/วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,000 บาท/เดือน