โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ พิษณุโลก รับสมัครงาน ครูเอกพลศึกษา (หมดเขต 18 ต.ค.62)

ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาสาขาวิชาเอกพลศึกษาเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
  • ค่าตอบแทน 9,000 บาท/ เดือน
  • มีใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งออกโดยคุรุสภา

ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ติดต่อ 098-8155840, 094-4245592

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานครูเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: