วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับสมัคร ครูช่างก่อสร้าง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 8340 บาท / เดือน
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างก่อสร้าง – โยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการและห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม