ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฏพิบูลฯ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานช่าง 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง
หมดเขต 27 ธันวาคม 2565 สนใจสมัครงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว