บริษัท ไทยวา รับสมัคร พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

บริษัท ไทยวา จำกัด มหาชน
ผู้ผลิตและจำหน่าย วุ้นเส้นตรามังกรคู่ หงษ์ กิเลนคู่
รับสมัครพนักงานขายหน่วยรถเงินสด

เงินเดือน. 12,000/เดือน. เบี้ยเลี้ยง 3,000-4,000/เดือน ตามวันทำงานจริง. คอมมิชั่น6,000 บาท

สวัสดิการ
ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล โบนัสประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ ปวช หรือ ม.6. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถนอนค้างต่างจังหวัดได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาวุฒิการศึกษา
4 ใบรับรองแพทย์
5 ใบผ่านงานจากที่ทำงานเดิม(ถ้ามี)
6 รูปถ่าย 1 นิ้ว
7. มีบุคคลคำ้ประกันตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สนใจ ติดต่อ ที่เบอร์ 083 325 3 0 7 1