ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง 28 อัตรา

ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการสมัครปริญญาตรี (สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์)

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จำนวน 16 อัตรา
วุฒิการสมัครมัธยมศีกษาตอนต้น เท่านั้น

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
วุฒิการสมัครไม่ต่ำกว่าชั้นปฐมศีกษาปีที่ 6

กรอกเอกสารและยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ณ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เรียกสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2562

หมายเหตุ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5530-4046 และ 080-5096868 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว