รวมงานราชการพิษณุโลก 16 กันยายน 2562

รวมงานราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 16 กันยายน 2562 เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสมัครงานราชการ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทันทีครับ

อบต.ชัยนาม 

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
 • พนักงานสูบน้ำ 1 อัตรา
 • รับสมัคร 16 – 24 กันยายน 2562
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

สำนักงานจัดหางานพิษณุโลก

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 • พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 1 อัตรา
 • พนักงานบริหารจัดการความรู้ 1 อัตรา
 • นิติกร 1 อัตรา
 • พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 1 อัตรา
 • พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ 1 อัตรา
 • หมดเขต 27 กันยายน 2562
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเเละบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร