งานดีแนะนำ !!! PTTOR รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา รับสมัครออนไลน์

งานดีแนะนำ !!! PTTOR รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา รับสมัครออนไลน์

PTTOR หรือบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด เป็นบริษัทลูกในเครือของ PTT หรือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานรัฐวิสาหกิจอันดับหนึ่งของประเทศ รับสมัครงานจำนวนมาก บางตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หางาน ปตท. อยู่ ห้ามพลาดเด็ดขาด !!!

ตำแหน่งที่เปิดรัับสมัคร

 • พนักงานปฏิบัติการคลัง ปวส.เชียงใหม่
 • วิศวกร ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • พนักงานควบคุมคุณภาพ ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร
 • นักบัญชี ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป ปริญญาโท ชลบุรี
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • วิศวกร ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • ผู้จัดการเขตการขาย ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร
 • วิศวกร ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร
 • วิศวกร ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • นักบัญชี ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • พนักงานส่งเสริมการขาย ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • นักการเงิน ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • พนักงานตรวจสอบ ปริญญาโท กรุงเทพมหานคร
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ปริญญาโท กรุงเทพมหานครรับสมั

รับสมัครออนไลน์ทางเวปไซต์ https://erecruit.pttor.com/home/view-position/124 เลือกเมนู How to Apple แล้วสมัครสมาชิก ก็สามารถสมัครงานได้ทันที