กยศ. รับสมัคร พนักงาน 15 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา
หากเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: hrstf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2016-2600 ต่อ 513,521

รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!